PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio

viešosios bibliotekos direktorė s

2015m. sausio. mėn. 13 d. įsakymu Nr. V(2.4)-17

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIOVIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PAŠYŠIŲ FILIALO 2015 M. VEIKLOS PROGRAMA

 

1.Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai:

•Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos seimas 2015 metus paskelbė Etnografinių regionų metais VB Pašyšių filialas organizuos renginius, kurie prisidės prie Mažosios Lietuvos etnografinio savitumo, papročių bei tradicijų autentiškumo sklaidos, etninės kultūros vertybių puoselėjimo ir išsaugojimo.

•Bus organizuojami renginiai ir literatūros parodos rašytojų ir žymių visuomenės veikėjų sukakčių paminėjimui.

•Bus gerinama bibliotekos lankytojų aptarnavimo kokybė: tobulinamos bibliotekos teikiamos tradicinės paslaugos.

2. Kontroliniai rodikliai:

3. Renginių  planas:

Eil.Nr.

Data ir laikas

Renginio forma ir pavadinimas

Renginio vieta

Rengėjas

1.

2015.01.17

12.00 val.

Edukacinis praktinis užsiėmimas pašyšiškiams ,,Riešinių raštai ir mezgimo subtilybės“ (ved. Nijolė Stirbienė, Pašyšiai). Dalyviai susipažins su riešinių mezgimo ir nešiojimo tradicija, ornamentika, mezgimo technika ir pradės megzti riešines.

Veiks Pašyšių ir Kintų moterų rankdarbių paroda ,,Riešinės kalba protėvių raštais“.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė, N. Stirbienė ( Pašyšiai)

3.

2015.01.23

14.30val

Iš ciklo,, Žymių žmonių gyvenimo knyga...“. Integruota literatūros pamoka  ,, Dienai brėkštant...“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniams.

Skirta Antano Baranausko gimimo 180 metinėms paminėti.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė,

 

 

J. Pėžienė( Pašyšių pagr.m-klos lietuvių kalbos mokytoja)

4.

2015-01-24

12val.

Edukaciniai užsiėmimai vaikams ,, Naminuko palėpėje“.

 ,, Snaigių šokis“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

4.

2015.02.05

Keliaujanti fotodokumentikos paroda „Mažosios Lietuvos etnografinio regiono savitumas“.

Skirta etnografinių regionų metams.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

 

02-13d.

16 val.

 Diskusija5-10 klasių mokiniams,,  Ar elektroninėje erdvėje bendrauji saugiai“.

Renginys skirtas saugaus interneto savaitei

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

5.

2015.02.24

13.00 val.

Iš ciklo,, Žymių žmonių gyvenimo knyga...“. Integruota pamoka,, Užmigusio miesto pasakutės“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniams.

Skirtas Emilijos Liegutės 85 gimimo metinėms

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

L. Stonienė ( Pašyšių pagr.

 m-klos. Pradinių klasių mokytoja)

6.

 2015-02-26 15 val.

Arvydo Šikšniaus knygos ,, Gyvenimo gyventojai“ „pristatymas, dalyvaujant autorius, Knygos pristatyme dalyvaus  medsenatasArvydas Jakas, aktorius Vygantas Paulauskas, ir knygos redaktorė Birutė Morkevičienė.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

 

 

02-27d.

13 val.

Edukaciniai užsiėmimai ,,Naminuko palėpėje“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

6.

03-04 mėn.

Atvirų durų dienos bibliotekoje „Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu“

 

 

7.

2015.03.10

12val.

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“. Šviesos skaitymai „Lietuva –tai visi“ (pagal J. Marcinkevičiaus kūrybą)

Skirta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė atkūrimo 25-mečiui ir poeto,  dramaturgo Justino Marcinkevičiaus   85-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė,

J. Pėžienė

( Pašyšių pagr.m-klos lietuvių kalbos mokytoja)

8.

2015.03.13 13.00 val.

Virtualios parodos „Klaipėdos krašto tautinio kostiumo istorija ir ypatumai“ pristatymas, edukaciniai tautinio kostiumo kūrimo iš buitinių atliekų užsiėmimai.

Veiks Jūratės Rinkauskienės (Šilutė) Pamario krašto lėlių su tautiniais kostiumais paroda „Pievininkės“.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

9.

2015.03.15

14.00 val.

Virtualios parodos ,,Jie nešė šviesą į mūsų namus“ pristatymas Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniams.

Skirtas Knygnešio dienai.

VB Pašyšių biblioteka

D. Adomavičienė

10.

2015.04.01

13.00 val.

Valdemaro  Tisaičio

( Šilutė) karikatūrų parodos pristatymas ,, Su šypsena per gyvenimą“ Pašyšių bendruomenei, dalyvaujant autoriui.

Skirta melagių ir juokų dienai?

VB Pašyšių biblioteka     

D. Adomavičienė

11.

2015.04.04

11.00 val.

,,Pasakorių čempionatas“:

Inscenizuotų  miniatiūrų kūrimas, kūrybinės dirbtuvės pagal H. K. Anderseno pasakas.

Skirtas H. K. Anderseno gimimo metinėms

VB Pašyšių biblioteka     

D. Adomavičienė

L. Stonienė, J. Pėžienė ( Pašyšių pagr. M-klos mokytojos)

12.

2015.04.16 (Data ir laikas gali keistis)

Lietuvninkų tarmės pamokėlė „Šišioniškai...“ Pašyšių ir Kintų vaikams.

Užsiėmimą veda muziejininkė – etnografė Indrė Skablauskaitė

Skirtas etnografinių regionų metams

Šilutės muziejus

D. Adomavičienė

 V. Nausėdaitė

13.

205.04.21-29 d

Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“.

Skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

14.

2015-04-22

Protų mūšis ,,Nepaskęs interneto jūroje!“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniams.

Renginys skirtas bibliotekininkų savaitei.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

15.

2015.05.08

Birutės Servienės karpinių paroda „Pamario ženklai“.

Skirtas etnografinių regionų metams

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

16.

2015.05.23

14.00 val.

Mokymai „Elektroninės patyčios“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniams.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

17.

2015.06.05

Menininkės Olgos Putinienės ( Šilutė) piešinių paroda – fraktalai ,, Gamtos atspindžiai  geometrinėmis formomis“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

18.

2015.07.14-18

Vaikų vasaros stovykla „Čia aš gimiau, čia aš užaugau“ (pagal atskirą programą).

Skirta Pamario krašto tautosakos liaudies muzikos, šokio ir žaidimų, tautodailės, tradicinių amatų populiarinimui, krašto tiriamajai veiklai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

20.

2015.10.06

13.30 val.

„Gražaus elgesio ABC“: vaikų susitikimas su policijos bičiuliu šuniuku Amsiumi.

Skirtas policijos ir gyvūnų dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

21.

2015.10.08

16.00 val.

Usėnų- Pašyšių- Juknaičių bendruomenių proto mūšis ,, Aš žinau, sužinok ir tu“.

Skirtas savivaldos dienai.

VB Juknaičių biblioteka

O. Miliauskienė, I. Kaktaitė,

D. Adomavičienė

22.

2015.10.09

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai” Skirtas etnografinių regionų metams.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

23.

2014.11.06

Pašyšių ir Kintų vaikų keramikos darbų paroda „Mūsų rankų palytėtas“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

24.

2014.11.27

18.00 val.

( Laikas ir data gali keistis)

Etnografinio kolektyvo ,, Ramytė‘‘edukacinės programos   pristatymas Pašyšių bendruomenei

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

25.

 

„Vakaro pasakos“. Muzikuos ir Mažosios Lietuvos tautosaką, papročius bei tradicijas pristatys Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniai (vad. Eurika Blažienė, Jolanta Pėžienė ir Edita Šeputienė).m Edukacin

 

 

 

Kiti  darbai

 

Eil.

nr.

                            Darbo  turinys

Atsakingas   asmuo

Atlikimo    data

1.

Paskelbti akciją „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“ (gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams).

D. Adomavičienė

Kovo  -  balandžio  mėn.

 

2.

Tęsti  vaikų neformalaus ugdymo būrelio ,,Naminuko palėpė“ veiklą. ( Pagal sudarytą programą)

  • Organizuoti edukacinius, lavinamuosius užsiėmimus.
  • Skatinti susidomėjimą skaitymu.
  • Organizuoti virtualias keliones po Klaipėdos kraštą  ,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau“

D. Adomavičienė

Sausio-gruodžio  mėn.( Kartą mėnesyje)

3.

Sudaryti Mažosios Lietuvos regiono etninės  kultūros puoselėjimo programa

D. Adomavičienė, V. Nausėdaitė

Sausio-gruodžio  mėn.

4.

Sudaryti vaikų edukacinės vasaros stovyklos planą

D. Adomavičienė

Gegužės mėnuo

5.

Dalyvauti VB pasitarimuose, seminaruose. Pagal grafiką.

D. Adomavičienė

Sausio  -

gruodžio  mėn.

6.

Pildyti kraštotyros aplanką (1 iškarpomis).

D. Adomavičienė

 

Sausio  -  gruodžio mėn.

7.

Rengti kompiuterinio  raštingumo mokymus ir konsultacijas bendruomenės vartotojams.

D. Adomavičienė

Sausio  -  gruodžio mėn

8.

Mokyti bibliotekos lankytojus naudotis informacijos paieškos internete galimybėmis ir būdais

D. Adomavičienė

Sausio -       gruodžio  mėn.

9.

Atlikti 2013 m. periodinių spaudinių analizę ir pateikti Bibliotekos Fondo  organizavimo skyriui.

D. Adomavičienė

Sausio  mėn.

10.

Dirbti LIBIS programos skaitytojų aptarnavimo, komplektavimo, kompiuterinių resursų, skaitytojų registracijos posistemiais.

D. Adomavičienė

Gruodžio-Sausio mėn

11.

Skleisti informaciją gyventojams, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis.

D. Adomavičienė

Balandžio  mėn.

12.

Fondo organizavimas. Apskaita. Saugojimas.

Vadovaujantis fondo apskaitos nuostatais vesti tikslią skaitytojų pamestų ir vietoj jų  priimtų spaudinių apskaitą.

D. Adomavičienė

Sausio-gruodžio  mėn.

13.

Pertvarkyti ir estetiškai apipavidalinti  bibliotekos knygų fondą pagal UDK reikalavimus.

D. Adomavičienė

Sausio- Gruodžio mėn.

14.

Nuolat dirbti su skaitytojais – skolininkais, naudojant  įvairias informacines priemones.

D. Adomavičienė

Sausio- Gruodžio mėn.

 

 

 

 

SUDERINTA:

Juknaičių   seniūnas  Valentinas Dylertas

Pašyšių  pagrindinės  mokyklos  direktorė  Liudmila   Kazlauskienė

Pašyšių    filialo bibliotekininkė  Danutė   Adomavičienė