2014 metų F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialo renginių planas:

 

Eil.Nr.

Data ir laikas

Renginio forma ir pavadinimas

Renginio vieta

Rengėjas

1.

2014-01-08

14val.

Virtualios parodos,,Sveiks, svieteli, margs“ pristatymas 5-10 klasių mokiniams.

Skirta Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

2.

2014-01-22

13 val.

 

Mokymai“,,Elektroninės skaityklės“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniams pagal projektą ,,Elektroninių paslaugų vadybininkai“,,

Pašyšių pagrindinė mokykla

D. Adomavičienė

3.

2014 Sausio-gruodžio mėn.( Kartą mėnesyje).

Edukaciniai, lavinamieji užsiėmimus ,,Naminuko palėpėje

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

4.

2014-02-15

13val.

Filmo ,,Skrydis per Lietuvą“ pristatymas ir aptarimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

5.

2014-02-18

13val.

Iš ciko ,,Močiutės skrynia atvėrus“.

Vilijos Marcinkienės (Pašyšiai) darbų parodos ,,Aš pasiklydau karoliukų spindesy...“ pristatymas dalyvaujant autorei Vilijai Marcinkienei (Pašyšiai). Edukaciniai užsiėmimai suaugusiems- Papuošalus kurti mokys autorė

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

6.

2014-02-21

(laikas ir diena gali keistis, jeigu bus gautas finansavimas)

Popietė ,,Kožns paukštis savišką gied“: folklorinio ansamblio ,,Ramytė“ (vad. Giedrė Pocienė) edukacinė programa.

Skirta tarptautinei gimtosios kalbos dienai

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

7.

2014-03-20

13 val.

Fotografo mėgėjo Juliaus. Tribičiaus (Pašyšiai) fotografijų parodos ,,Žemės spalvos“ pristatymas dalyvaujant autoriui. Skirta žemės dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

8.

2014-03-27

12 val.

Lėlių teatro spektaklio ,,Baltoji skruzdėlytė“ (vadovė Laima. Stonienė) pristatymas ir aptarimas dalyvaujant Pašyšių mokyklos mokiniams.

Skirta tarptautiniai teatro dienai

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

mokyt. L. Stonienė

9.

2014 03-04 mėn.

Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“

 

 

10.

2014-04-03

13 val.

Popietė pradinių klasių mokiniams ,,Baltos lankos, juodos avys...“: Susitikimas su Rašytoja Vilma Grigoniene ir jos knygutės „Aš norėjau sesutės“ pristatymas.

Skirta tarptautinei vaikų knygos dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

11.

2014-04-19

11 val.

Iš ciklo ,,Močiutės skrynią atvėrus“. Edukacinė

kiaušinių marginimo popietė ,,Rieda margi margučiai“ bendruomenės nariams, Užsiėmimą ves Roma. Agintienė ir Danutė Venckienė ( Pašyšiai)

Skirta Velykų papročiams ir tradicijoms puoselėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

12.

2014-04-22 iki 29

Rašinio konkursas ,,Biblioteka dabar ir po 100 metų“, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Rašinius pristatys Pašyšių pagrindinės mokyklos 4-10 klasių mokiniai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

13.

2014-04-29

13 val.

Šviesos akcija,, Jau saulelė...“: K. Donelaičio kūrybos skaitymai žvakių šviesoje. Ištraukas skaitys ir savo dailės kūrinių parodą „Pavasario džiaugsmai“. pristatys Pašyšių pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai. (mokytojos Jolanta Alsytė ir Jolanta Pėžienė)

Skirta K. Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms paminėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

 J.Pėžienė

J. Alsytė

14.

2014-05-21 iki23

10-12 val

Mokymai suaugusiems „ Taikomųjų Microsoft programų galimybės“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

15.

2014-06-12 iki 06-17

10-13 val.

Vasaros vaikų stovyklėlė „Atostogos Naminuko palėpėje“, skirta vaikų kūrybiškumo ugdymui, skaitymo ir savo krašto pažinimo skatinimui.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

16.

2014-06-17

13 val.

Literatūros ir foto dokumentų paroda ,,Gyvenimas tremtyje“

Skirta gedulo ir vilties dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

17.

2014-07-06

12 val.

Tautodailininko Vytauto Tribičiaus dailės darbų paroda ,,Gimtais takais“ pristatymas dalyvaujant autoriaus žmonai ir susitikimas su žurnalistu Stasiu Mėlinausku, jo publikacijų knygos ,,Pėdos rasoje“ pristatymas

Renginys skirtas tradicinei Pašyšių kaimo šventei.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

18.

2014-09-20 iki2014-09-30

 

Literatūrinė ekspozicija „Mylėti ir būti mylimam“.

Skirta Juozo Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

19.

201-09-25

13 val.

Mokymai Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniams ,,Saugus ir draugiškas internetas“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

20.

2014-10-08

( data gali keistis)

Susitikimą su pedagoge, rašytoja Dalia Žibaitiene ir jos atsiminimų knygos „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė" pristatymas. Muzikuos Pašyšių pagrindinės mokyklos mokinė Rugilė Žemgulytė. Susitikimas skirtas mokytojų dienai paminėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

21.

2014-11-19

13 val.

Literatūriniai- muzikiniai skaitymai ,,Aš diemedžiu žydėsiu...“. (Salomėjos Nėries eiles skaitys ir muzikuos Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniai). Skirta Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

2

Lapkričio 13 – Gruodžio 2

Ekspozicijos „Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” , „Kristijono Donelaičio atminimo įprasminimas“ paroda

Skirta K. Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms paminėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

23.

2014-12-03

10-12 val.

Iš ciko ,, Močiutės skrynią atvėrus“

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Šiluma ir jaukumas mano rankomis“

( Mokysis pinti advento vainiką, gaminti Kalėdines dekoracijas.) Užsiėmimą ves

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

24.

2014-12-19

13 val.

( laikas gali keistis)

Kalėdinių giesmių ir poezijos vakaras ,,Ant angelo sparnų“. (Muzikuos ir eiles skaitys Juknaičių ir Pašyšių pagrindinių mokyklų mokiniai. Mokytojos Jūratė Šukienė, Eurika Blažienė). Renginys skirtas Kalėdoms, akcijai ,,Knygų Kalėdos„

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė