Šišioniškai apie pamario kraštą

23/02/2019 16:00

Įgyvendinant etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių planą Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filialas renka kraštotyrinę medžiagą apie Pašyšių mokyklą ir Pašyšių bendruomenės veiklą, organizuoja tautodailininkų parodas, jų pristatymus, ir edukacijas, kurių metų bibliotekos lankytojai susipažįsta su mūsų krašto etnine kultūra, tradicijomis ir papročiais. Vasario 23 ir27 d. bibliotekoje vyko renginiai skirti kalbos dienai paminėti Vasario 23 d. bibliotekoje į kino vakarą rinkosi jaunimas. Visi kartu žiūrėjo filmą „ Vėliju jum gerą giliukį didelį stukį“ .Jame pasakojama apie buvusį Mažosios Lietuvos lietuvininkų bei šišioniškių gyvenimą. Pasakotojos Vaida Galinskienė bei Indrė Skablauskaitė puikiai ir įtaigiai atskleidžia užmarštin nueinančios mūsų krašto tarmėsypatumus. Etnografinius papročius, žaidimus bei dainas atlieka Šilutės kraštotyros draugijos etnografinis ansamblis „Ramytė“, filmo režisierė Dalia Babaliauskienė.

Vasario 27 d. fobeliuoti (t.y. kalbėtis) šišioniškai bibliotekininkė pakvietė Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus pradinukus. Užsiėmimo pradžioje bibliotekininkė priminė vaikams pamario krašto tradicijas, tautinį kostiumą, Užgavėnių papročius. Praktines- kūrybines užduotis vaikai atliko pagal F. Bajoraičio viešosios bibliotekos parengtą „Lietuvininkų tarmės žodynėlį“ bei Šilutės H. Šojaus muziejaus išleistą edukacinį sąsiuvinį. Klausėsi Hugo Šojaus skaitymų lietuvninkų tarme ,, Pasakos apie paukščius“ , bibliotekininkė skaitė pasakojimus iš Norberto Vėliaus ,,Lietuvininkų kraštas“ knygos ir ,, Ramytės „ atliekamų dainų.

Šišioniškių tarme nuotaikingai skambėjo sakmės, legendos ir kitokie sakytinės tautosakos kūriniai, vaikai su mokytojų pagalbą  mokėsi „fobelioti ,,šišioniškai“.

O atsisveikinant bibliotekininkė visiems užsiėmimo dalyviams ir bibliotekos lankytojams artėjant Užgavėnėms dalijo plikytų blynų receptą. Džiugu, jog tokiuose užsiėmimuose kartu su vaikais dalyvauja ir jų tėveliai. Labai svarbu informacinių technologijų verpete atsigręžti į savo protėvių istoriją, puoselėti jų papročius ir išlaikyti savo krašto identitetą.