Elektroninis deklaravimas

01/04/2014 08:00

Visą balandžio mėnesį bibliotekoje vyksta Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“.  (Elektroninio deklaravimo klausimais.)