Mokamos paslaugos

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. T1-394

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

1.

Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:

 

1.1.

asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems

1,15

1.2.

vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, bedarbiams

0,70

1.3.

vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų

Nemokamai

2.

Dokumentų kopijavimas:

 

2.1

nespalvota kopija A-4 formato

0,06

2.2

nespalvota kopija A-3 formato

0,10

2.3.

spalvota kopija A-4 formato

0,45

2.4.

spalvota kopija A-3 formato

0,90

3.

Dokumento spausdinimas:

 

3.1.

nespalviniu spausdintuvu A-4 formato

0,07

3.2

nespalvota kopija A-3 formato

0,12

3.3.

spalviniu spausdintuvu A4 formato

0,50

3.4.

spalviniu spausdintuvu A3 formato

1,00

4.

Dokumento skenavimas:

 

4.1.

skenavimas 1 vaizdas / 1puslapis A-4 formatas

0,15

5.

Dokumentų įrišimas

 

5.1.

Įrišimas A4 formato iki 25 lapų

0,75

5.2.

Įrišimas A4 formato iki 45 lapų

1,00

5.3.

Įrišimas A4 formato iki 65 lapų

1,30

5.4.

Įrišimas A4 formato iki 95 lapų

1,60

6.

Dokumentų laminavimas:

 

6.1.

Laminavimas A4 formatas

1,00

6.2.

Laminavimas A5 formatas

0,75

7.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą:

 

7.1.

1 bibliografinis įrašas

0,30

8.

Dokumento parsiuntimas paštu iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą

Spaudinio persiuntimo kaina yra apskaičiuojama individualiai, pagal pašto paslaugų tarifus

9.

Leidybos paslaugos:

 

9.1.

1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas)

0,55

9.2.

1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas)

0,90

9.3.

leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) (1 val.)

2,30

9.4.

Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, platinimas

Faktinė savikaina

10.

Pranešimo išsiuntimas faksu

0,60