2018 m. veiklos programa

2018 m. veiklos programą galite parsisiųsti pasaudę šią nuorodą: Pašyšių veiklos programa 2018.pdf
 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio

viešosios bibliotekos direktorės

2018-01-08  įsakymu  Nr. V(2.4) - 3        

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS                          PAŠYŠIŲ FILIALO VEIKLOS PROGRAMA 2018 M.

 

  1. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

 

 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas, atsižvelgdamas į aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius, 2018 m. rengs žodinius ir vaizdinius knygos renginius, skirtus įvairioms bendruomenės narių amžiaus grupėms. Bus paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir Vydūno metai. Tradiciškai bus minimos žymių žmonių, rašytojų jubiliejinės datos, rengiant jų  kūrybos pristatymus, popietes su garsiniais knygų tekstų skaitymais, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Bus rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailininkų, fotografų parodos, jų pristatymai.

2018 m. Pašyšių filiale didelis dėmesys bus skiriamas vartotojų informaciniams, skaitymo, kultūriniams poreikiams tenkinti, prieigos prie informacinių šaltinių plėtrai, skaitymo skatinimui, literatūros sklaidai ir aktualizavimui, kraštotyrinės medžiagos kaupimui ir sklaidai, vartotojų aptarnavimo kultūrai ir paslaugų plėtrai gerinti.

Bibliotekos lankytojams bus nuolat padedama įgyti bei tobulinti naudojimosi kompiuteriu įgūdžius individualiai bei mokymosi grupėse. Bus skiriamas  dėmesys vaikų ir jaunimo saugumui internete, mokant juos saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, formuojant tinkamus bendravimo įgūdžius internete, supažindinant su naujomis visuomenei teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

2018 m. toliau bus aktualu pritraukti naujus skaitytojus, juos supažindinti ir skatinti naudotis  bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Tarp skaitytojų vaikų bus propaguojamos ne tik naujos technologijos, bet ir skatinamas skaitymas, populiarinama vaikų literatūra.

 

 

2. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Vertinimo kriterijai

Rodikliai

2.1.

Bibliotekos lankytojų aprūpinimas nauja informacija

2.1. Dokumentų fondo formavimas

2.1.1.1.          283

 

2.2.

Modernių ir tradicinių paslaugų lankytojams teikimas

2.2.1. Vartotojų skaičius

2.2.1.1            235

2.2.2. Lankytojų skaičius

2.2.2.1.          5000

2.2.3. Gyventojų sutelkimo procentas

2.2.3.1.           24,5 %

2.2.4. Dokumentų išduotis

2.2.4.1.          6200

2.2.5. Fondo apyvarta

2.2.5.1.            0,7%

2.2.6. Kompiuterių skaičius

2.2.6.1.                5

2.2.7. Mokymų skaičius

2.2.7.1.                3

2.2.8. Apmokytų gyventojų skaičius (grupėmis ir individualiai)

2.2.8.1.             120

2.2.9. Bibliografinių užklausų skaičius

2.2.9.1.             400

2.3.

Darbo organizavimas ir administravimas

2.3.1. Dalyvavimo posėdžiuose ir pasitarimuose skaičius

2.3.1.1.              10

2.3.2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius

2.3.2.1.                1

2.4.

Kultūrinė-šviečiamoji veikla

2.4.1. Žodinių renginių skaičius

16

2.4.2. Parodų skaičius

9

2.5.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas

2.5.1. Straipsnių skaičius spaudoje

6

2.5.2. Straipsnių skaičius bibliotekos tinklalapyje

12

2.5.3. Reklaminių leidinių skaičius

2.5.3.1                 45

2.6.

Dalyvavimas projektuose ir programose

2.6.1. Vykdomi ilgalaikiai projektai ir programos

 

2.6.1.1. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 m. programa

2.6.1.3. Rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa

2.6.2. Naujų projektų skaičius

2.6.2.1.          1

2.7.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

2.7.1. Partnerių skaičius

2.7.1.1.           3

2.8.

Tarptautiniai ryšiai ir dalyvavimas šalies bei vietos bendruomenių  veikloje

2.8.1. Bendradarbiavimas su užsienio bibliotekomis

2.8.1.1.           0

2.8.2. Bendradarbiavimas su kitomis šalies bibliotekomis

2.8.2.1.           0

2.8.3. Bendradarbiavimas su vietos įstaigomis ir organizacijomis

2.8.3.1 Juknaičių seniūnija

2.8.3.2. Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrius

2.8.3.3. Pašyšių  kaimo bendruomenė

2.8.4. Perskaityti pranešimai

2.8.4.1.           1

2.9.

Kita veikla

2.9.1. Dalyvavimas įvairiuose komitetuose, asociacijose,

komisijose

2.9.1.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šilutės  skyriaus narė

2.9.1.2.  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  profesinės sąjungos narė

2.9.1.3 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbo tarybos narė

2.9.1.4.Juknaičių seniūnijos VB tarybos narė

 

3. KULTŪRINIAI, INFORMACINIAI, MOKOMIEJI  RENGINIAI

 

Eil. nr.

Data

Renginio  pavadinimas

Vieta

Atsakingas

3.1.

01-12d.

Keliaujanti ekspozicija „Mažosios Lietuvos asmenybės – lietuvių tautos atgimimui“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų (Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Fridrichas Bajoraitis-Paukštelis, Vilius Gaigalaitis, Jonas Vanagaitis, Kristupas Lekšas) nuopelnų Lietuvos valstybingumo raidai įprasminimui, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.2

01-12d.

16 val.

Lietuvos šimtmetį pasitinkant: instaliacijos ,,Išpinsiu Lietuvą širdy...“ kūrybinės dirbtuvės. Skirta Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.3

01-23d.

10 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai ūkininkams

,,  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaitos sistema“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.4

02-01

Tautodailininko Sauliaus Šedžio ( Šilutė) tapybos darbų paroda ,, Pasivaikščiojimai su dailininku“

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.5

02.10d.

14 val.

Diskusija ,, Gimę skaitmeninėje eroje…“. Skirta saugaus interneto savaitei.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.6

02-15d.

16 val.

 

Atminties akmens , skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atidengimas. Pavakarys ,, Čia mūsų namai“ dalyvaujant Pašyšių jaunimo ir bendruomenės nariams, Juknaičių moterų vokaliniam ansambliui ,,Vėjūnė“( vadovė Jūratė Šakienė), kalviui Nerijui Paleckiui( Stoniškiai).

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.7

03-04 mėn.

Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.8

03-01d.

Stanislovo Meškausko ( Juknaičiai) Užgavėnių kaukių paroda „Morės svita“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.9

03.06 d.

11 val.

Kalbinių žaidimų popietė ,, Mūsų skambieji vardai“ skirta kalbos dienai.

 

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.10

03.27 d.

Edukacinė popietė,, Draugystės receptas“ , skirta savaitei be patyčių.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.11

04.05d.

 

Vydūno kultūros centro vaikų piešinių paroda,, Žalia gyvenimo spalva“, skirta Vydūno metams paminėti.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.12

04.07

11 val.

,,Mažųjų velykaitės“: didžiojo margučio kūrimas 2018 m. ,,Naisių vasaros“ konkursui. Natalijos Domarkienės

 ( Juknaičiai) paukščių statulėlių parodos  pristatymas.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.13

04.27d.

15 val.

,, Žodžių atspindžiai su muzikos prieskoniu“ –kraštiečių Marijaus Budraičio ir Ado Nausėdos kūrybos pristatymas Pašyšių gyventojams.

 

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

 

3.14

05.03d.

 

Šilutės pirmosios  gimnazijos mokinių dirbinių iš odos paroda ,,Miniatiūros“ (mokytoja Nijolė Titienė).

 

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.15

05.11d.

16 val.

Papuošalų iš odos gaminimo edukacinis užsiėmimas

,,Moteriški niekučiai“. Užsiėmimą veda tautodailininkė Nijolė Titienė (Šilutė).

 

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.16

05.22d.

11 val.

Mokymai ,, Apple iPad“ programėlės pradinukams“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.17

06-08 mėn.

Akcijos,, Atverk duris vasarai‘‘ ‚užsiėmimai vaikams ir jaunimui ,,  Mano ginklas- knyga“.

 

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.18

06.03

 

Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda ,, Ieškojimai“

 

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.19

07. 03-14d .

( Data ir laikas gali keistis)

 

 Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovykla

 „Biblioteka keičiasi kartu su tavimi“.

 

 

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.20

09. 06d.

 

Lėlių kūrėjos Ritos Poteliūnienės  ( Šilutė) lėlių paroda

 ,, Diena kai atgimsta lėlės“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.21

 

10.04d. iki 11.02d

Kintų Vydūno kultūros centro fotoparoda ,, Vydūno portretai“, skirta Vydūno metams.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.22

11.06d.

Rūtos Emigart Čiuželienės  (Šilutė) darbų paroda “ Iš praeities į dabartį“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.23

11.24d.

15 val.

Tautodailininkės Rūtos Emigart Čiuželienės (Šilutė) darbų pristatymas Pašyšių bendruomenei ir edukacinis užsiėmimas ,,Iškarpykime meilę savo kraštui“.

 

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

3.24

12 08d.

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės ,, Pasikvieskime Kalėdas“

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

3.25

12.14d.

11 val.

 

Kalėdiniai skaitymai,, Kalėdų pasaką angelas sekė...“

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

 

4. DARBAS SU SKAITYTOJAIS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

4.1.

Supažindinti pirmos klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės mokinius ir naujus skaitytojus su biblioteka, jos fondais, knygų įvairove.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.2.

Supažindinti naujus skaitytojus  su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.

 

Sausis- gruodis

4.3.

Aptarnauti skaitytojus namuose ( 2 sk.)  ir  knygnešystės būdu (2 sk.).

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.4

Nuolat dirbti su skaitytojais-skolininkais: lankant juos namuose susigrąžinti išduotus bibliotekos dokumentus; telefonu, elektroniniu paštu siųsti priminimus apie negrąžintus leidinius. 

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.5

Plėtoti suaugusiųjų, vaikų ir moksleivių skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.6

Bendrauti su lankytojai individualiai, pokalbio metu išanalizuoti jų poreikius, padėti ieškoti reikiamos literatūros bibliotekos fonde.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.7.

Teikti mokamas ir nemokamas  paslaugas bibliotekos vartotojams.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.8

Organizuoti kūrybinius, lavinamuosius ir skaitymo skatinimo užsiėmimus neformalaus vaikų ugdymo būrelyje ,,Naminuko palėpė“.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

4.9

Nuolat atnaujinti skaitytojų duomenis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemėje .

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

 

5. INFORRMACINĖ VEIKLA

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

5.1.

Sistemingai informuoti bibliotekos vartotojus apie naujai gautą literatūrą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.2.

Rengti kompiuterinio  raštingumo mokymus ir individualias konsultacijas bibliotekos vartotojams.

 

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.3.

Ugdyti skaitytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokant rasti reikiamą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.4

Propaguoti biblioteką, gerinti ryšius su vietos bendruomene, pasitelkiant rajoninę spaudą. Apie bibliotekoje įvykusius renginius informaciją teikti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriui, žiniasklaidai.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.5

Informuoti gyventojus apie bibliotekoje vyksiančius renginius internete, Pašyšių viešosiose erdvėse, reklaminiuose leidiniuose.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.6

Atsakyti į skaitytojų bibliografines užklausas, naudojantis interneto paslaugomis ir bibliotekos fondais padėti susirasti įvairią mokymo medžiagą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

 

Skelbti akciją,, Atvirų durų mėnuo bibliotekoje-gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

 

Kovas- balandis

 

6. FONDO FORMAVIMAS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

6.1.

Pagal bibliotekinius reikalavimus nuolat tvarkyti bibliotekos knygų fondą .

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.2

Vadovaujantis fondo apskaitos nuostatais vesti tikslią skaitytojų pamestų ir vietoje jų  priimtų spaudinių apskaitą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.3

Priimti iš VB gautus naujus spaudinius, sutikrinti juos su lydimuoju lydraščiu, įtraukti į bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.4

Atrinkti iš fondo susidėvėjusią, praradusią aktualumą literatūrą, surašyti knygų nurašymo aktus ir juos pateikti VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriui.

Danutė Adomavičienė

Gegužė-rugpjūtis

6.5

Metų eigoje nuolat peržiūrėti dokumentų fondus,  tvarkyti ir klijuoti susidėvėjusius ar skaitytojų sugadintus dokumentus.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.6

Sudaryti skaitytojų dovanotų dokumentų sąrašą (akcija „Knygų Kalėdos“ ir kt.) ir pateikti VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriui.

Danutė Adomavičienė

Gruodis

 

7. KRAŠTOTYROS VEIKLA

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

7.1.

Pildyti kraštotyrinę kartoteką analiziniais įrašais iš 2018 m.  rajoninių periodinių leidinių („Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“), respublikinės periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų)  šaltinių.

Iš viso apie 10 įrašų.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

7.2

Kaupti, saugoti ir populiarinti kraštotyrinę medžiagą elektroninėse laikmenose ir tradiciniu būdu.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

7.3

Rinkti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa.

Pildyti bylą ,, Pašyšių bendruomenė“ nauja medžiaga ieškant informacijos rašytiniuose šaltiniuose, internete.

 Rinkti ir sisteminti medžiagą apie Pašyšių mokyklą. Pradėti pildyti bylą ,,Pašyšių mokyklos istorija“.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

 

8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

8.1.

Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant viešosios bibliotekos pasitarimuose, seminaruose ir įvairiuose mokymuose .

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

8.2.

Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir bibliotekininkystės naujienomis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

 

9. KITI DARBAI

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

9.1.

Organizuojant bibliotekos veiklą glaudžiai bendradarbiauti su Pašyšių kaimo bendruomene, Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriumi,  Juknaičių seniūnija ir kitomis Šilutės rajono organizacijomis.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

9.2.

Parengti 2019 m. filialo veiklos programą ir pateikti  VB BKS.

Danutė Adomavičienė

Lapkritis-gruodis

9.3.

Parengti  2018 m. statistinę ir tekstinę filialo veiklos ataskaitas.

Danutė Adomavičienė

Sausis

9.4.

Pildyti bibliotekos apskaitos dokumentus: Bibliotekos darbo dienoraštį, Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą, Skaitytojų pamestų ir į vietą grąžintų dokumentų apskaitos knygą, parodų registracijos, perdavimo ir laikino naudojimo žurnalą ir kt.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

9.7

Parengti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovyklos

„Biblioteka keičiasi kartu su tavimi“ programą, pateikti paraišką Kultūros tarybai dėl veiklos finansavimo.

Danutė Adomavičienė

Sausis- vasaris

9.8

Sudaryti akcijos ,, Atverk duris vasarai” akcijos renginių programą.

 

Gegužė- birželis.

9.9

Interneto svetainėje  www.pasysiubiblioteka.lt teikti, skelbti, atnaujinti informaciją apie Pašyšių bibliotekos veiklą.

Danutė Adomavičienė

Gruodis- sausis

 

SUDERINTA

Juknaičių seniūnas                                                                                   Alfredas Gaubys

Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė                                                   Violeta Šimelionienė

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios

bibliotekos Pašyšių filialo vyr. bibliotekininkė                                          Danutė Adomavičienė