PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio

viešosios bibliotekos direktorės

2017-01-09  įsakymu  Nr. V(2.4) - 3        

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS                          PAŠYŠIŲ FILIALO VEIKLOS PROGRAMA 2017 M.

 

  1. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

 

  Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių  filialas, atsižvelgdamas į aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius, 2017 m. rengs žodinius ir vaizdinius knygos renginius, skirtus įvairioms bendruomenės narių amžiaus grupėms. Bus paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti metai: Lietuvių kalbos kultūros metai, Piliakalnių metai, Tautinio kostiumo, Sporto, Ievos Simonaitytės metai. Tradiciškai bus minimos žymių žmonių, rašytojų jubiliejinės datos, parengiant dokumentų ir literatūros parodas, jų pristatymus, popietes su garsiniais knygų tekstų skaitymais, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Bus rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailininkų, fotografų parodos, jų pristatymai.

2017 m. Pašyšių  filiale didelis dėmesys bus skiriamas vartotojų informaciniams, skaitymo, kultūriniams poreikiams tenkinti, prieigos prie informacinių šaltinių plėtrai, skaitymo skatinimui, literatūros sklaidai ir aktualizavimui, kraštotyrinės medžiagos kaupimui ir sklaidai, vartotojų aptarnavimo kultūrai ir  paslaugų plėtrai gerinti.

  Bibliotekos lankytojams bus nuolat padedama įgyti bei tobulinti naudojimosi kompiuteriu įgūdžius individualiai bei mokymosi grupėse. Bus skiriamas didesnis dėmesys vaikų ir jaunimo saugumui internete, mokant juos saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, formuojant tinkamus bendravimo įgūdžius internete, supažindinant su naujomis visuomenei teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

2017 m. toliau bus aktualu pritraukti naujus skaitytojus naudotis bibliotekos paslaugomis, supažindinti  juos  su bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Tarp skaitytojų vaikų bus propaguojamos ne tik naujos technologijos, bet ir skatinamas skaitymas, populiarinama vaikų literatūra.

 

2. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Vertinimo kriterijai

Rodikliai

2.1.

Bibliotekos lankytojų aprūpinimas nauja informacija

2.1. Dokumentų fondo formavimas

2.1.1.1.  283

 

2.2.

Modernių ir tradicinių paslaugų lankytojams teikimas

2.2.1. Vartotojų skaičius

2.2.1.1.  241

2.2.2. Lankytojų skaičius

2.2.2.1.  6036

2.2.3. Gyventojų sutelkimo procentas

2.2.3.1.  23,3

2.2.4. Dokumentų išduotis

2.2.4.1.  7520

2.2.5. Fondo apyvarta

2.2.5.1.  0,9

2.2.6. Kompiuterių skaičius

2.2.6.1.  5

2.2.7. Mokymų skaičius

2.2.7.1.  2

2.2.8. Apmokytų gyventojų skaičius (grupėmis ir individualiai)

2.2.8.1.  130

2.2.9. Bibliografinių užklausų skaičius

2.2.9.1.  400

2.3.

Darbo organizavimas ir administravimas

2.3.1. Dalyvavimo posėdžiuose ir pasitarimuose skaičius

2.3.1.1.  10

2.3.2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius

2.3.2.1.  1

2.4.

Kultūrinė-šviečiamoji veikla

2.4.1. Žodinių renginių skaičius

               18

2.4.2. Parodų skaičius

               12

2.5.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas

2.5.1. Straipsnių skaičius spaudoje

               10

2.5.2. Straipsnių skaičius bibliotekos tinklalapyje

                15

2.5.3. Reklaminių leidinių skaičius

2.5.3.1     45

2.6.

Dalyvavimas projektuose ir programose

2.6.1. Vykdomi ilgalaikiai projektai ir programos

 

2.6.1.1. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 m. programa

2.6.1.3. Rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa

2.6.2. Naujų projektų skaičius

2.6.2.1.  0

2.7.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

2.7.1. Partnerių skaičius

2.7.1.1.  4

2.8.

Tarptautiniai ryšiai ir dalyvavimas šalies bei vietos bendruomenių  veikloje

2.8.1. Bendradarbiavimas su užsienio bibliotekomis

2.8.1.1.  0

2.8.2. Bendradarbiavimas su kitomis šalies bibliotekomis

2.8.2.1.  0

2.8.3. Bendradarbiavimas su vietos įstaigomis ir organizacijomis

2.8.3.1.  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2.8.2.2 Juknaičių seniūnija

2.8.2.3. Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrius

2.8.2.4. Pašyšių  kaimo bendruomenė

2.8.4. Perskaityti pranešimai

2.8.4.1.  0

2.9.

Kita veikla

2.9.1. Dalyvavimas įvairiuose komitetuose, asociacijose,

komisijose

2.9.1.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šilutės  skyriaus narė

2.9.1.2.  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  profesinės sąjungos narė

2.9.1.3.Juknaičių seniūnijos VB tarybos narė

 

3. KULTŪRINIAI, INFORMACINIAI, MOKOMIEJI  RENGINIAI

 

Eil. nr.

Data

Renginio  pavadinimas

Vieta

Atsakingas

3.1.

01-03

Macikų globos namų floristikos užimtumo grupės  darbų paroda ,,Paukščių taku“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.2

01- 03 d.

13.00 val.

Iš ciklo ,,Pusryčiai Naminuko palėpėje“.  Kūrybiniai -literatūriniai pašnekesiai ,,Pasimatuok šlepetę“.

Skirta Vytauto Račicko 65-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.3

01-21 d.

14.00 val.

Iš LRT archyvų.

Filmo ,,Vilius Karalius“ peržiūra ir aptarimas.

Skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.4

01-24 d.

13.00 val.

Mokymai ,, Apple iPad“ programėlės pradinukams“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.5

02-03

Tautodailininkės Violetos Benetienės veltinio  parodos ,,Baltų mitologinės dievybės“ pristatymas, dalyvaujant autorei.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.6

02-03 d.

16.00 val.

Vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas ,,Gėlė sušildo žiemą“. Užsiėmimą veda tautodailininkė Violeta Benetienė ( Rusnė).

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

 

3.7

02-21 d.

13.00 val.

Lietuvių kalbos žaidimų popietė vaikams

,,Taškelio ir  klaustuko kelionė“ .

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.8

03-02

Iš ciklo,, Asmeninių kolekcijų paslaptys“.

Birutės Morkevičienės( Šilutė) knygų žymeklių paroda ,,Pasislėpęs tarp knygų“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.9

03-03

Tautodailininkės Elvyros Mockienės (Šilutė) karpinių paroda ,,Šventiniai atvirukai“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.10

03-30 d.

13.00 val.

Pašnekesiai apie kūrybą „Pasaulio pasaka ir pasakos pasaulis“,  dalyvaujant labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ debiutantei, 3 knygų vaikams autorei, bibliotekininkei Ignei Zarambaitei (Šilutė). Skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.11

03-04 mėn.

Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.12

04-14 d. (data tikslinama)

,,Teatras ir knyga“: teatrinės improvizacijos vakaras kartu su  Juknaičių ir Žemaičių Naumiesčio mėgėjų teatrais.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.13

04-02  d.

 (data gali keistis)

„Esu trilypė asmenybė...“:  pamąstymai kartu su  Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku, skulptoriumi Juozu Šikšneliu, skulptūros darbų ir literatūrinės kūrybos pristatymas.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.14

04-22 d.

13.00 val.

,,Mažųjų velykaitės“: didžiojo margučio kūrimas 2017 m. ,,Naisių vasaros“ konkursui.

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

3.15

04-28

Šilutės pirmosios  gimnazijos mokinių tapybos ant šilko darbų paroda ,,Gėlės mamai“ (mokytoja Nijolė Titienė).

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.16

04-28 d.

16.00 val.

Tapymo ant šilko edukacinis užsiėmimas

,,Vaivorykštės šokis“. Užsiėmimą veda tautodailininkė Nijolė Titienė (Šilutė).

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.17

05-15 d.

13.00 val. (data tikslinama)

Muzikinis ringas ,,Spauskim gazą“.

Skirta Tarptautinei šeimos dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.18

05-23 d.

13.00 val.

Iš ciklo ,,Pusryčiai Naminuko palėpėje“.  Kūrybiniai-literatūriniai pašnekesiai „Arkliuko Dominyko draugai“.

Skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 55-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.19

06-01

Iš ciklo,, Asmeninių kolekcijų paslaptys“.

Eurikos Blažienės (Pašyšiai)  kišeninių kalendorių  paroda ,, Laiko žymekliai“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.20

06-20 d.

Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Linksmieji bibliotekadieniai“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.21

07-07 d.

Keliaujanti dokumentikos ekspozicija

„IEVA SIMONAITYTĖ. Raskime akimirką stabtelėti ties ja...“

Skirta 120-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.22

09-02 d.

Tautodailininko Edmundo Naujoko ir jo mokinių medžio drožinių  paroda   ,,Išvaduokime medį“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.23

09-12 d.

13.00 val.

Iš ciklo ,,Pusryčiai Naminuko palėpėje“.  Kūrybiniai-literatūriniai pašnekesiai ‚,Rudeninio lapo istorijos“ .

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.24

10-06

Kilnojamoji paroda „Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas“.

Skirta rašytojo 160-osioms gimimo metinėms.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.25

10-03 d.

 13.00 val. 

Fotodokumentikos paroda ,, Spalvų ir raštų pynė tautiniame kostiume“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.26

10 mėn.

(data tikslinama)

Paskaita ,, Streso valdymo būdai “. Paskaitą skaito Šilutės savivaldybės sveikatos biuro lektorė.

Skirta Pasaulinei psichinės sveikatos dienai.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.27

11-02 d.

Iš ciklo „Asmeninių kolekcijų paslaptys“.

Fotonuotraukų paroda ,,Objektyvo šviesa iš praeities“ (iš Pašyšių gyventojų asmeninių archyvų).

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.28

11-14 d.

Iš ciklo ,,Pusryčiai Naminuko palėpėje“.  Kūrybiniai-literatūriniai pašnekesiai ,,Pepės vakarėlis“.

Skirta vaikų rašytojos Astridos Lindgren  110-osioms gimimo metinėm .

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.29

12-08 d.

15.00 val.

Kūrėjos ir fotomenininkės Violetos Astrauskienės kūrybos popietė „Laiko dulkes nupūtus“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.30

12-16 d.

13.00 val.

Iš ciklo ,,Pusryčiai Naminuko palėpėje“.  Kūrybiniai-literatūriniai pašnekesiai „Kalėdinės pasakos pradžia“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

 

4. DARBAS SU SKAITYTOJAIS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

4.1.

Supažindinti pirmos klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės mokinius ir naujus skaitytojus su biblioteka, jos fondais, knygų įvairove.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.2.

Supažindinti naujus skaitytojus  su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.

 

Sausis- gruodis

4.3.

Aptarnauti skaitytojus namuose ( 2 sk.)  ir  knygnešystės būdu (3 sk.).

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.4

Nuolat dirbti su skaitytojais-skolininkais: lankant juos namuose susigrąžinti išduotus bibliotekos dokumentus; telefonu, elektroniniu paštu siųsti priminimus apie negrąžintus leidinius. 

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.5

Plėtoti suaugusiųjų, vaikų ir moksleivių skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.6

Bendrauti su lankytojai individualiai, pokalbio metu išanalizuoti jų poreikius, padėti ieškoti reikiamos literatūros bibliotekos fonde.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.7.

Teikti mokamas ir nemokamas  paslaugas bibliotekos vartotojams.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

4.8

Organizuoti kūrybinius, lavinamuosius ir skaitymo skatinimo užsiėmimus neformalaus vaikų ugdymo būrelyje ,,Naminuko palėpė“.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

 

5. INFORRMACINĖ VEIKLA

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

5.1.

Sistemingai informuoti bibliotekos vartotojus apie naujai gautą literatūrą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.2.

Rengti kompiuterinio  raštingumo mokymus ir individualias konsultacijas bibliotekos vartotojams.

 

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.3.

Ugdyti skaitytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokant rasti reikiamą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.4

Propaguoti biblioteką, gerinti ryšius su vietos bendruomene, pasitelkiant rajoninę spaudą. Apie bibliotekoje įvykusius renginius informaciją teikti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriui, žiniasklaidai.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.5

Informuoti gyventojus apie bibliotekoje vyksiančius renginius internete, Pašyšių viešosiose erdvėse, reklaminiuose leidiniuose.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

5.6

Atsakyti į skaitytojų bibliografines užklausas, naudojantis interneto paslaugomis ir bibliotekos fondais padėti susirasti įvairią mokymo medžiagą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

 

6. FONDO FORMAVIMAS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

6.1.

Pagal bibliotekinius reikalavimus nuolat tvarkyti bibliotekos knygų fondą .

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.2

Vadovaujantis fondo apskaitos nuostatais vesti tikslią skaitytojų pamestų ir vietoje jų  priimtų spaudinių apskaitą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.3

Priimti iš VB gautus naujus spaudinius, sutikrinti juos su lydimuoju lydraščiu, įtraukti į bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.4

Atrinkti iš fondo susidėvėjusią, praradusią aktualumą literatūrą, surašyti knygų nurašymo aktus ir juos pateikti VB Fondo organizavimo skyriui.

Danutė Adomavičienė

Birželis- liepa

6.5

Metų eigoje nuolat peržiūrėti dokumentų fondus,  tvarkyti ir klijuoti susidėvėjusius ar skaitytojų sugadintus dokumentus.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

6.6

Sudaryti skaitytojų dovanotų dokumentų sąrašą (akcija „Knygų Kalėdos“ ir kt.) ir pateikti VB Fondo organizavimo skyriui.

Danutė Adomavičienė

Gruodis

 

7. KRAŠTOTYROS VEIKLA

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

7.1.

Pildyti kraštotyrinę kartoteką analiziniais įrašais iš 2017 m.  rajoninių periodinių leidinių („Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“), respublikinės periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų) bei interneto šaltinių.

Iš viso apie 15 įrašų.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

7.2

Kaupti, saugoti ir populiarinti kraštotyrinę medžiagą elektroninėse laikmenose ir tradiciniu būdu.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

7.3

Rinkti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa.

Pildyti bylą ,, Pašyšių bendruomenė“ nauja medžiaga ieškant informacijos rašytiniuose šaltiniuose, internete.

 Rinkti ir sisteminti medžiagą apie Pašyšių mokyklą. Pradėti pildyti bylą ,,Pašyšių mokyklos istorija“.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

7.4

Paruošti fotodokumentikos parodą ,, Spalvų ir raštų pynė tautiniame kostiume“.

Danutė Adomavičienė

Rugsėjis- spalis

 

8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

8.1.

Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant viešosios bibliotekos pasitarimuose, seminaruose ir įvairiuose mokymuose kvalifikacijai kelti.

Danutė Adomavičienė

Sausis-birželis,

rugsėjis-gruodis

8.2.

Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir bibliotekininkystės naujienomis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

Danutė Adomavičienė

Sausis- gruodis

 

9. KITI DARBAI

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

9.1.

Organizuojant bibliotekos veiklą glaudžiai bendradarbiauti su Pašyšių kaimo bendruomene, Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriumi,  Juknaičių seniūnija ir kitomis Šilutės rajono organizacijomis.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

9.2.

Parengti 2018 m. filialo veiklos programą ir pateikti  VB BKS.

Danutė Adomavičienė

Lapkritis-gruodis

9.3.

Parengti  2017 m. statistinę ir tekstinę filialo veiklos ataskaitas.

Danutė Adomavičienė

Sausis

9.4.

Pildyti bibliotekos apskaitos dokumentus: Bibliotekos darbo dienoraštį, Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą, Skaitytojų pamestų ir į vietą grąžintų dokumentų apskaitos knygą ir kt.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

9.6

Atlikti 2017 metų periodinių leidinių panaudojimo Pašyšių filiale analizę ir pateikti VB Fondo organizavimo skyriui.

Danutė Adomavičienė

Gruodis- sausis

9.7

Sudaryti vaikų vasaros užimtumo stovyklos

„Linksmieji bibliotekadieniai” programą .

Danutė Adomavičienė

Gegužė- birželis

9.8

Interneto svetainėje  www.pasysiubiblioteka.lt teikti, skelbti,atnaujinti informaciją apie Pašyšių bibliotekos veiklą.

Danutė Adomavičienė

Gruodis- sausis

 

 

 

SUDERINTA

 

 

Juknaičių seniūnas                                                                                 Alfredas Gaubys

 

 

 

Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė                                            Violeta Šimelionienė

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios

bibliotekos Pašyšių filialo vyr. bibliotekininkė                                      Danutė Adomavičienė