PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus

2016m. sausio mėn. 04 d. įsakymu Nr. V(2.4)-3

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAŠYŠIŲ FILIALO VEIKLOS PROGRAMA 2016 M.

 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI:

1.1 Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių ir bibliotekų metais, VB Pašyšių filialas organizuos įvairias parodas, literatūros vakarus, knygų pristatymus ir kitus skaitymo bei kultūros renginius, tenkinančius mikrorajono gyventojų poreikius.

1.2 Plėtos ir gerins kultūrines bei informacines paslaugas, bibliotekos tinklalapyje internete nuolat atnaujins informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius.

1.3 Rengs geriausių metų knygų vaikams ir suaugusiems rinkimo akcijas, teiks informaciją žiniasklaidai.

1.4 Tvarkys dokumentų fondo apskaitą ir saugos spaudinius bei kitus dokumentus, laikantis teisės aktų reikalavimų.

 

2. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

 

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Vertinimo kriterijai

Rodikliai

2.1.

Bibliotekos lankytojų aprūpinimas nauja informacija

2.1. Dokumentų fondo formavimas

2.1.1.1.   230 vnt.

 

2.2.

Modernių ir tradicinių paslaugų lankytojams teikimas

2.2.1. Vartotojų skaičius

2.2.1.1.      230

2.2.2. Lankytojų skaičius

2.2.2.1.      5500

2.2.3. Gyventojų sutelkimo procentas

2.2.3.1.      22,7

2.2.4. Dokumentų išduotis

2.2.4.1.      7200

2.2.5. Fondo apyvarta

2.2.5.1.     0,71

2.2.6. Kompiuterių skaičius

2.2.6.1.        5

2.2.7. Mokymų skaičius

2.2.7.1.        5

2.2.8. Apmokytų gyventojų skaičius (grupėmis ir individualiai)

2.2.8.1.       70

2.2.9. Bibliografinių užklausų skaičius

2.2.9.1.      230

2.3.

Darbo organizavimas ir administravimas

2.3.1. Dalyvavimo posėdžiuose ir pasitarimuose skaičius

2.3.1.1.       10

2.3.2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją skaičius

2.3.2.1.        1

2.4.

Kultūrinė-šviečiamoji veikla

2.4.1. Žodinių renginių skaičius

2.4.1.1.       14

2.4.2. Parodų skaičius

2.4.2.1.        6

2.5.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas

2.5.1. Straipsnių skaičius spaudoje

2.5.1.1.       11

2.5.2. Straipsnių skaičius bibliotekos tinklalapyje

2.5.2.1.       15

2.5.3. Reklaminių leidinių skaičius

2.5.3.1.       50

2.6.

Dalyvavimas projektuose ir programose

2.6.1. Vykdomi ilgalaikiai projektai ir programos

2.6.1.1. Dalyvavimas projekte „Bibliotekos pažangai-2“

2.6.1.2. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa

2.6.1.3. Rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. programa

2.6.2. Naujų projektų skaičius

2.6.2.1.      0

2.7.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

2.7.1. Partnerių skaičius

2.7.1.1.      5

2.8.

Tarptautiniai ryšiai ir dalyvavimas šalies ir vietos bendruomenių veikloje

2.8.1. Bendradarbiavimas su užsienio bibliotekomis

2.8.1.1.      0

2.8.2. Bendradarbiavimas su kitomis šalies bibliotekomis

2.8.2.1.      0

2.8.3. Bendradarbiavimas su vietos įstaigomis ir organizacijomis

2.8.3.1.      3

2.8.4. Perskaityti pranešimai

2.8.4.1.      1

2.9.

Kita veikla

2.9.1. Dalyvavimas įvairiuose komitetuose, asociacijose,

komisijose

2.9.1.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šilutės skyriaus narė

2.9.1.2. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos profesinė sąjunga.

2.9.1.3.Juknaičių seniūnijos VB tarybos narė

 

3. KULTŪRINIAI, INFORMACINIAI, MOKOMIEJI RENGINIAI

 

Eil. nr.

Data

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

3.1.

01-08d.

13 val.

Tautodailininkės Teresės Lorenčienės karpinių parodos ir kūrybos pristatymas Pašyšių bendruomenei, dalyvaujant autorei

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.2

01-13 d.

13 val.

Kino diena bibliotekoje „Tikėk, Lietuva, mumis“: vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“, paremto tikrais 1991 m. sausio įvykiais Lietuvoje, demonstracija. Renginys skirtas sausio 13-ajai paminėti

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.3.

02-12d. 15val.

Pašyšių pagr. mokyklos 1-10 klasių mokinių piešinių konkurso „Aš saugus internete“ baigiamasis renginys, skirtas saugaus interneto savaitei.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.4.

02-26d.

14 val.

Viktorina 7- 10 klasių mokiniams

,,Susipažinkime - tiria kalbos detektyvai“. Renginys skirtas gimtosios kalbos dienai

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

 Pašyšių pagr. m-klos. mokytoja J. Pėžienė

3.5.

03-03 iki 04-06

Paulinos Šiaudvytytės( Gardamas) piešinių ir poezijos paroda ,,Poezija atgimusi piešiniuose“

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.6.

03-15d.

14 val.

Literatūrinės parodos ,,Priešaušrio pranašai“ pristatymas Pašyšių pagr. mokyklos 6-10 kl. mokiniams. Skirta knygnešio dienai

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.7.

03-18d.

13 val.

Kovas – poezijos skaitymo mėnuo.

Skaitymo akcija „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai pasakyti“ (M. Martinaitis),

skirta Pasaulinei poezijos dienai. Dalyvauja Pašyšių pagr. mokyklos mokiniai, muzikuos bardas Adas Adolfas Nausėda

VB Pašyšių

D. Adomavičienė Pašyšių pagr. m-klos. mokytoja J. Pėžienė

3.8.

03-04mėn.

Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.9.

03-30 d.

 14 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai Pašyšių pagr. mokyklos 7-10 klasių mokiniams ,,3D projektavimas“.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

 

3.10.

04-07d.

13 val. (laikas ir data gali keistis)

,,Jėga – slypinti augaluose“ Susitikimas Su žolininku Virgilijumi Skirkevičiumi. Renginys skirtas pasaulinei sveikatos dienai.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

 

3.11.

04-19val.

13 val.

Susitikimas –diskusija ,,Istorijos ir literatūros pynė“, dalyvaujant rašytojai Editai Barauskienei .(Renginys skirtas nacionalinei bibliotekų savaitei

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

3.12

04-20 iki 05-20

Tautodailininko Edmundo Armono tapybos parodos pristatymas dalyvaujant autoriui.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

3.13.

05-06 d.

14 val.

Mokymai Pašyšių pagr. mokyklos 7-10 klasių mokiniams ,,Trumpo metražo filmų kūrimas planšetiniais kompiuteriais“.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

 

3.14.

05-13d.

14 val.

Protų mūšis „Smegenų masažas, dalyvaujant Usėnų, Juknaičių ir Pašyšių bendruomenių komandoms.

Skirta Vietos bendruomenių metams

VB Juknaičių

R. Vaičiulienė,

 

3.15.

 

06-01 iki 07-10

Juknaičių bendruomenės moterų rankdarbių paroda,,Šilumai ir grožiui‘.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.16.

09-16 d.

15 val.

Dalios Žibaitienės knygos ,,Tarp dienos ir nakties“ pristatymas Pašyšių bendruomenei dalyvaujant autorei.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.17.

09-23 d.

13 val.

Mokymai 1-4 klasių mokiniams ,,Elektromagija‘‘.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.18.

Nuo 11-03

iki 11-30

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „Feisbukas“ paroda.

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.19.

11-14 iki 12-14

Literatūros ir dokumentų paroda ,, Pakalnučių kvapas J. Ivanauskaitės kūryboje“. Skirta prozininkės 55- osioms gimimo metinėms

VB Pašyšių

D. Adomavičienė

3.20.

12-20d.

 

Advento popietė ,,Ant angelo sparnų“. Kalėdines giesmes atliks Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotužė“ (Jei bus gautas finansavimas).

VB Pašyšių

D. Adomavičienė,

 

4. DARBAS SU SKAITYTOJAIS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

4.1.

Supažindinti pirmos klasės ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinius su biblioteka, jos fondais, knygų įvairove.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis

4.2.

Aptarnauti skaitytojus namuose( 2 sk.) ir knygnešystės būdu (3 sk.)

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

4.3.

Nuolat dirbti su skaitytojais – skolininkais, naudojant įvairias informacines priemones.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

4.4

Plėtoti suaugusiųjų, vaikų ir moksleivių skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymą.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

4.5

Bendrauti su lankytojai individualiai, pokalbio metu išanalizuoti jų poreikius, padėti ieškoti reikiamos literatūros bibliotekos fonde.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

 

5. INFORRMACINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

5.1.

Sistemingai informuoti suaugusiuosius, vaikus ir mokinius apie naujai gautą literatūrą.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

5.2.

Rengti kompiuterinio raštingumo mokymus ir konsultacijas bendruomenės vartotojams.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

5.3.

Skleisti informaciją gyventojams, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis- gruodis

5.4

Teikti informaciją žiniasklaidai.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis- gruodis

5.5

Informuoti gyventojus apie renginius vyksiančius bibliotekoje internetinėje ir Pašyšių viešosiose erdvėse, leisti reklaminius leidinius.

 

 

 

6. FONDO FORMAVIMAS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

6.1.

Vadovaujantis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inventorizacijos taisyklių VIII skyriumi „Dokumentų fondo patikrinimas - perdavimas“ parengtu filialų dokumentų fondo inventorizacijos grafiku atlikti Pašyšių bibliotekos dokumentų fondo inventorizaciją- patikrinimą.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Balandis-birželis

6.2.

Tvarkyti dokumentų fondo apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis- gruodis

6.3

Vadovaujantis fondo apskaitos nuostatais vesti tikslią skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitą.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis- gruodis

 

7. KRAŠTOTYROS VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

7.1.

Pildyti kraštotyrinę kartoteką analiziniais įrašais iš einamųjų metų rajoninės („Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“), respublikinės periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų).

Viso apie 15 įrašų.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

7.2

Kaupti ir saugoti kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus susijusius su

rajonu, supažindinti su šia informaciją gyventojus ir Pašyšių pagrindinės mokyklos mokytojus ir mokinius.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

7.3

 Rinti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. programa

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

 

8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

8.1.

Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant viešosios bibliotekos pasitarimuose, seminaruose ir įvairiuose mokymuose.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

8.2.

Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir bibliotekinio mokslo naujienomis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

 

9. KITI DARBAI

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

9.1.

Ruošiant renginius bendradarbiauti su bendruomene, Pašyšių pagrindine mokykla, seniūnija.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Sausis-gruodis

9.2.

Paruošti 2016 m. veiklos programą, pagal bibliotekos direktorės patvirtintą schemą ir aktualijas iki gruodžio 1d.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Lapkritis- gruodis

9.3.

Paruošti 2016 m. statistinę ir tekstinę ataskaitą.

Danutė Adomavičienė

2016 m.

Gruodis

9.4

Tęsti vaikų neformalaus ugdymo būrelio ,,Naminuko palėpė“ veiklą. (Pagal sudarytą programą)

Danutė Adomavičienė

Vasaris-birželis

Rugsėjis- gruodis

9.5

Teikti mokamas paslaugas mikrorajono gyventojams

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

 

9.6

Pateikti informaciją apie bibliotekos veiklą Pašyšių pagrindinės mokyklos mokytojams ir mokiniams.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

 

9.7

Kasdien pildyti bibliotekos dienoraštį, bei vesti kitų dokumentų apskaitą.

Danutė Adomavičienė

Sausis-gruodis

 

 

 

SUDERINTA

 

seniūnijos seniūnas Alfredas Gaubys  ...............................

 

mokyklos direktorius Liudmila Kazlauskienė   ............................

 

 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialo

Bibliotekininkė Danutė Adomavičienė